Ingen rolig läsning för mig =/

WHO: Nattarbete kan ge cancer

Rubbad dygnsrytm ökar riskerna enligt forskarna

Nattarbete kan öka risken för cancer.

Det visar flera studier och nu för WHO upp nattskifte som en möjlig orsak till främst bröst- och prostatacancer.

- Det här skulle kunna få konsekvenser för svensk arbetsrättslagstiftning, säger universitetslektor Tommy Iseskog till aftonbladet.se.

Att saker händer i kroppen hos den som byter dag mot natt har länge varit känt. Men kopplingen till cancer har ifrågasatts. Senast i augusti i år i en studie från Karolinska Institutet.

Nu är det dags att tänka om. I december för Världshälsoorganisationens (WHOs) cancergren upp nattarbete på listan över möjliga cancerrisker, skriver AP.

En teori som forskare länge fört fram är att en ändrad dygnsrytm minskar produktionen av hormonet melatonin. Hormonet som produceras främst nattetid kan hämma tillväxten av tumörer.

Bröst- och prostatacancer

Teorin har stärkts när bland annat sjukvårdspersonal och flygarbetare som ofta arbetar natt har undersökts. Studierna har visat att kvinnor som jobbar natt löper större risk att drabbas av bröstcancer medan männen blir mer utsatta för prostatacancer.

- Vi har sett ett tillräckligt tydligt mönster hos människor som arbetar skift för att kunna säga att de löper en ökad cancerrisk, säger Vincent Cogliano från WHO:s canceravdelning enligt AP.

Samtidigt utesluter man inte att andra orsaker kan göra att just nattarbetare är mer utsatta för sjukdomen. Brist på sömn är en sådan faktor.

- Nattskiftsmänniskor har en tendens att vara dagskiftsmänniskor som försöker att hålla sig vakna på natten, säger ljusforskaren Mark Rea till AP.

Brist på sömn sänker kroppens motståndskraft och därmed möjlighet att slå ut cancerogena celler.

Inga planerade regeländringar

Tommy Iseskog är universitetslektor i arbetsrätt. Han menar att WHO:s inställning till riskerna med nattarbete skulle kunna få betydelse för svensk lagstiftning.

- Arbetsmiljölagen säger att har man allmän kunskap om en risk så ska man vidta alla åtgärder som är nödvändiga, säger han till aftonbladet.se.

Men Arbetsmiljöverket planerar i dagsläget inga regelförändringar.

- Vi följer kontinuerligt den forskning som kommer fram. Men vi tycker att de regler som finns är tillräckliga, säger Leif Aringer, överläkare och medicinsk expert vid Arbetsmiljöverket.

I dag är arbetsgivare bland annat skyldiga att erbjuda alla nattarbetare regelbundna läkarundersökningar.

Johanna Melén

2 kommentarer