Nu är NIX fixad på min tele

Så här enkelt spärrar du din telefon från telefonförsäljning, marknadsföring och "insamling".

Hur ett telefonnummer spärras / Gratis spärr via telefonsvarare
För att en privatperson skall kunna spärra sitt telefonnummer direkt genom NIX-Telefons telefonsvarare måste telefonnumret kunna avläsas av telefonsvararen på motsvarande sätt som vid nummerpresentation. För telefonnummer som inte kan avläsas av NIX-Telefons telefonsvararsystem måste spärren begäras skriftligen.

En spärr i NIX-Telefon kan göras av privatpersoner som har ett abonnemang för fast telefoni.
Det är ett förfarande i två steg.

Spärr genom automatisk telefonsvarare

  • Ring från den telefon vars nummer skall spärras till telefonsvarar- systemet på nummer 020-27 70 00. Det är gratis att ringa till det numret. Där svarar en automatisk telefonsvarare. Genom att med knapparna svara på de frågor som ställs kan en spärr begäras. Denna spärr måste bekräftas innan den träder i kraft.

  • Bekräftelsen sker genom att åter från den telefon vars nummer skall spärras ringa upp telefonsvararsystemet på nummer 020-27 70 00. Genom att med knapparna svara på de frågor som ställs kan spärren bekräftas Detta andra samtal kan göras tidigast efter två dagar och senast inom fyra veckor efter det första samtalet. Har spärren bekräftats träder den i kraft och telefonnumret tas in i NIX-Telefon spärregister.
När spärren börjar
En spärr i NIX-Telefon får inte effekt omedelbart. Detta beror på att en marknadsförare som kontrollerat om vissa telefonnummer finns i NIX-Telefon, under tre månader får ringa de telefonnummer som vid kontrollen inte fanns i NIX-Telefon. Tiden räknas från uppdateringen av den version av NIX-Telefon som användes vid kontrollen. NIX-Telefon uppdateras veckovis. Dvs när telefonspammaren påstår att det kan ta upp till (t.ex.) ett år innan spärren får effekt pga att registren uppdateras en gång om året/halvåret så är detta lögn. Företagen kan uppdatera sina spärrlistor varje vecka om de vill, så det finns i praktiken ingen anledning ör företagen att ringa ett telefonnummer som spärrats i nix en vecka tidigare.

Detta innebär att en spärr i NIX-Telefon skall få effekt inom - som längst - tre månader och en vecka efter det att numret spärrades. Normalt får en spärr effekt betydligt tidigare, beroende på hur gammal version av NIX-Telefon som marknadsföraren använder.

Hur länge spärren gäller
Spärren gäller i tre år från det att bekräftelsen görs. Du kan närsomhelst ringa och kontrollera att spärren ligger kvar.

Om spärren inte respekteras
För de företag som inte bryr sig om din spärr så gör du en anmälan till Konsumentverket.

En privatperson som spärrat sitt telefonnummer i NIX-Telefon kan ändå få telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte. Sådana samtal kan vara tillåtna genom någon av de undantagsregler som finns.

En person som får samtal som borde ha stoppats genom att telefonnumret finns i NIX-Telefon kan - med stöd av personuppgiftslagen - förbjuda företaget att behandla personuppgifter om honom eller henne (t.ex. telefonnumret) för direkt marknadsföring.Kommentarer

hej!
äh, här behövs inte nix, bara att säga: ring nästa!


Kom ihåg


Trackback